Як припинити дію або змінити договір в односторонньому порядку?

Тематика статті

При постачанні товарів, робіт чи послуг у системі Прозорро.Закупівлі чи Прозорро.Продажі між переможцем торгів та замовником підписується договір. Потім він розміщується в публічному доступі в електронній системі. 

Однак у відносинах між замовником і постачальником може виникнути ситуація, коли договірні відносини з'являється необхідність розірвати в односторонньому порядку. Які дії при цьому слід робити, відповідно до чинних норм, давайте детальніше зупинимося на цьому питанні.

Строк і порядок сповіщення про розірвання договору в односторонньому порядку

Якщо одна зі сторін договору, укладеного після проведення аукціону в системі Prozorro, бажає його розірвати, то це слід робити, згідно із законодавством. Регулює цю дію стаття 188 ГК України, в якій сказано: "Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати його, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну або розірвання, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції сповіщає другу сторону про результати її розгляду".

У ситуації, коли сторони не дійшли єдиної згоди щодо пункту внесення змін або розірвання договору, тоді справа може вирішитися через судову інстанцію. 

Порядок повідомлення другій стороні про свої наміри в односторонньому порядку припинити договірні зобов'язання має бути реалізовано тільки в письмовому вигляді. При цьому кур'єр або інша служба доставки повинні вам надіслати повідомлення про отримання другою стороною вашого листа. Вам потрібен доказ факту отримання з датою вручення вашого листа другій стороні.

Більше інформації про роботу платформи Прозорро.Закупівлі у нас на сайті.  

Коли договір вважається таким, що припинив дію, і строк оголошення нового тендера про закупівлі

Якщо в договорі є пункт, який передбачає можливість припинення договірних зобов'язань в односторонньому порядку, то він у цій ситуації вважається недійсним з моменту вручення другій стороні вашого повідомлення про це.

В інших ситуаціях договір вважається недійсним з моменту підписання сторонами відповідного рішення. Якщо друга сторона погоджується на ваш розрив договірних зобов'язань в односторонньому порядку, то це правило набуває чинності з моменту отримання вами повідомлення про згоду. 

У ситуації, коли сторона не надіслала вам відповідне повідомлення протягом 20 днів, то договір вважатиметься таким, що втратив чинність, на наступний день після закінчення двадцятиденного строку. Замовник торгів не може призначити новий електронний тендер до моменту, поки не буде опубліковано в системі Прозорро рішення про припинення дії минулого договору. Тільки після такої публікації можна призначати новий аукціон.  
 

 

Теми