Переуступка прав вимоги за кредитним договором в 2023 році

У нашій країні велика кількість банків стали банкрутами, але при цьому кредитні зобов'язання юридичних або фізичних осіб, оформлені в цих банках, не перестали існувати після їх банкрутства. Такі права вимоги будуть продаватися і продаються, а значить відбудеться зміна кредитора. У загальному випадку можна виділити два варіанти передачі прав вимоги за договорами позики. Це переуступка (поступка) прав вимоги, а також договір факторингу.

Якщо кредитний договір не виконується з боку боржника (власника зобов'язань), то під продаж можуть потрапити і проблемні позики діючих державних банків. Відповідну Постанову прийняв Кабінет Міністрів України від 15 квітня 2020 року: «Про деякі питання управління проблемними активами банків державного сектора економіки».

Це означає, що на фінансовому ринку робота з портфелями проблемних кредитів державних банків і банків-банкрутів дуже активна. Давайте розглянемо варіанти передачі прав вимоги, а також можливість закриття своїх зобов'язань за позикою з вигодою.

Що таке переуступка прав вимоги?

Під поступкою або переуступкою прав вимоги, згідно Цивільного кодексу України (ЦКУ частина 1, стаття 512) мається на увазі заміна кредитора. Можливість поступки прав може існувати тільки, якщо є початкові договірні зобов'язання, що визначають зобов'язання.

При їх укладанні повинні бути дві сторони:

  • продавець прав вимоги - первинний кредитор;
  • покупець - новий кредитор.

Ще одним визначенням такого виду домовленостей є - цесія. В цьому випадку початковий кредитор буде носити назву «цедент», а покупець прав вимоги за зобов'язаннями позики або інших зобов'язань - «цесіонарій».

Згідно з договірними умовами переуступки, новий кредитор отримує всі права по угоді, існуючі на момент переходу, якщо це не суперечить (ЦКУ частина 1, стаття 514). При цьому договір поступки повинен бути оформлений в тій же формі, в якій оформлявся і основний договір прав вимоги за зобов'язаннями (ЦКУ частина 1, стаття 513).

Можливі підстави для заміни кредитора вказані в (ЦКУ частина 1, глава 47, стаття 512). При цьому законодавчо згода власника зобов'язань на заміну кредитора не потрібна, за винятком випадків, обумовлених у договорі або законі (ЦКУ частина 1, стаття 516).

Після укладення домовленості переуступки прав вимоги всі документи, які підтверджують зобов'язання боржника, переходять до нового кредитора. Договір поступки може також мати на увазі наявність дисконту для покупця.

Після підписання договору новий кредитор зобов'язаний повідомити власника зобов'язань про перехід прав в письмовому вигляді. Якщо боржник не був повідомлений про вступ в силу нових договірних обставин в письмовому вигляді, то згодом у нового кредитора можуть виникнути труднощі.

Факторинг - як один з видів переуступки прав вимог

Від переуступки договір факторингу відрізняється, хоча тут також передаються права вимоги. По суті, факторинг - це надання фінансування під переуступку грошових прав вимоги. При цьому:

  • покупець (фактор) передає грошові фактичні кошти початковому кредитору;
  • первинний кредитор (клієнт) отримує суму від покупця і передає своє право грошової вимоги за зобов'язаннями третьої особи.

Фактором в даній ситуації може виступати тільки фінансова або банківська установа, а клієнтом тільки фізична особа або комерційна фірма, суб'єкти підприємницької діяльності.

Предметом договору факторингу можуть бути як вже насталі за термінами зобов'язання, так і зобов'язання, які настануть у майбутньому. У загальному випадку договори факторингу можна розділити на такі види:

  • за умовами платежу (з правом або без права регресу);
  • по територіальним поділом (внутрішній або міжнародний договір);
  • за обсягом послуг (повне або часткове виконання);
  • за типом укладеного договору (прихованого або відкритого типу).

Договір факторингу найчастіше використовується середнім і малим бізнесом. В цьому випадку у клієнта з'являється можливість поправити свою фінансову ситуацію за рахунок проблемних взаємин з боржниками, які не виконують свої грошові або кредитні зобов'язання.

Як ви можете закрити свій кредит за допомогою переуступки прав вимог?

Наша компанія Сreditstop надає юридичні послуги під час укладання договору переуступки прав вимоги або договору факторингу. Ми працюємо з діючими банківськими та кредитними організаціями, а також факторинговими компаніями.

У сферу нашої діяльності входить також допомога в закритті проблемних позик з дисконтом, що залишилися від невиконаних договірних зобов'язань з збанкрутілими банками. В цьому випадку викуп і закриття боргу можливе з дисконтом до 80%. Також з дисконтом у вас є можливість вирішити проблеми зі старим невиплаченими кредитом діючих державних банків.

Для підприємців та бізнесменів (юридичних і фізичних осіб), ми готові надати юридичну допомогу в укладенні договору факторингу.   

Теми