Имущество АУ Кицул Сергей Богданович

Перший повторний аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319)
Киевская область
Повторний (перший повторний) аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) Продаж майна підприємств-банкрутів (Аукціон без можливості зниження початкової ціни) Інформація про арбітражного керуючого Арбітражний керуючий Арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович Код в ЄДРПОУ / ІПН 2898315636 Адреса 03118, Україна, Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 150, прим. 44 Інформація про аукціон 1. Повторний (перший повторний) аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) без можливості зниження початкової ціни. 2. Склад майна: право вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685; місцезнаходження: вул. Кооперативна, буд. 20, м. Житомир, 10001) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) на загальну суму 70 676, 78 грн., які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», відкритому в Акціонерному товаристві «ВТБ Банк», визнане Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» на підставі статті 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та віднесене до 7 (сьомої) черги погашення. Майно не є предметом обтяження. Згідно виписки по особовому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» в Акціонерному товаристві «ВТБ БАНК» станом на 11.12.2018 залишок коштів становив 141 353, 57 грн. З огляду на введення 18.12.2018 (на підставі рішення Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» № 849-рш від 18.12.2018 та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про початок процедури ліквідації Акціонерного товариства «ВТБ Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку» № 3392 від 18.12.2018) процедури ліквідації Акціонерного товариства «ВТБ Банк» строком на два роки, 11.01.2019 ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» подано до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» заяву № 02-16/591 від 11.01.2019 про включення вимог кредитора в розмірі 141 353, 57 грн. до реєстру акцептованих вимог та задоволення вимог кредитора. Листом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» № 3854/1-2 від 01.07.2019 повідомлено про визнання заборгованості Акціонерного товариства «ВТБ Банк» перед Товариством з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» та віднесення до 7 черги погашення. В межах процедури ліквідації Акціонерного товариства «ВТБ Банк» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» здійснено часткове задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів Акціонерного товариства «ВТБ Банк», виплати здійснено в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів банку. Так, на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» від Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (Ліквідація) надійшло: 13.01.2021 – 28 270, 72 грн. з призначенням платежу «Часткове задоволення вимог кредиторів, 7 черга, згідно РД № 1938 від 10.11.2020. ТОВ ТД «ПродСоюз», 32805685»; 28.09.2021 – 42 406, 07 грн. з призначенням платежу «Часткове задоволення вимог кредиторів, 7 черга, згідно РД № 961 від 20.09.2021. ТОВ ТД «ПродСоюз», 32805685». Як наслідок, залишок дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» станом на час проведення аукціону становить 70 676, 78 грн., без ПДВ. 3. Умови продажу майна банкрута визначені згідно протоколу засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» від 29.10.2021. 4. Справа № 4/40-б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», перебуває в провадженні Господарського суду Житомирської області. 5. Продавець майна – Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685; місцезнаходження: вул. Кооперативна, буд. 20, м. Житомир, 10001) в особі ліквідатора Банкрута Кіцула Сергія Богдановича. 6. Замовник аукціону – ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1296, видане 08.07.2013; РНОКПП 2898315636; засоби зв’язку: контактний номер телефону: +38 (067) 295-08-03, e-mail: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу: 03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 150, прим. 44) в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год.). 7. Початкова ціна (вартість): 56 541 (п’ятдесят шість тисяч п’ятсот сорок одна) грн. 42 коп. Розмір гарантійного внеску (10 %): 5 654 (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят чотири) грн. 14 коп. Крок аукціону (1 %): 565 (п’ятсот шістдесят п’ять) грн. 41 коп. Без ПДВ. 8. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни (вартості). 9. Реквізити рахунку для перерахування коштів за придбаний лот: рахунок № UA493390720000026003002593002, відкритий в Акціонерному товаристві «РВС БАНК», м. Київ (код банку 339072); отримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», код ЄДРПОУ 32805685. 10. Відповідно до п. 38 Розділу IV Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019, оператор вираховує винагороду у розмірі, встановленому п. 39 цього Порядку, з гарантійного внеску, внесеного переможцем аукціону, після оприлюднення у системі відомостей про результати аукціону. Так, відповідно до п. 39 Розділу IV зазначеного Порядку розмір винагороди оператора становить: у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 2 відсотки ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 3 відсотки ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4 відсотки ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4,5 відсотка ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 5 відсотків ціни продажу. Відповідно до п. 40 Розділу IV зазначеного Порядку, якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону. Відповідно до ч. 1 статті 85 Кодексу України з процедур банкрутства покупець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням різниці між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора авторизованого електронного майданчика) на ліквідаційний рахунок боржника протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону. 11. Порядок оформлення участі в аукціоні визначається відповідно до розділу VI Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019. 12. Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону визначаються відповідно до розділу VIII Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019. 13. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної – відсутня. 14. Доступ до відомостей про майно, що підлягає продажу, а також можливість ознайомлення з майном (документами, необхідними для визначення змісту права) здійснюється шляхом звернення до замовника аукціону – ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича (засоби зв'язку: контактний номер телефону: +38 (067) 295-08-03, e-mail: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу: 03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 150, прим. 44) в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. 15. Додаткову інформацію про проведення аукціону також можна отримати звернувшись до ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича (засоби зв'язку: контактний номер телефону: +38 (067) 295-08-03, e-mail: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу: 03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 150, прим. 44) в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. 16. Повторний (перший повторний) аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) проводиться у зв’язку з визнанням попереднього аукціону таким, що не відбувся; адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення попереднього аукціону – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-11-17-000035-3.
Номер лоту
UA-PS-2021-12-16-000076-3
Кредити Юридичних осіб беззаставні 07110000-3
Архив
Конечный срок подачи
27.12.2021 20:00:00
Начальная цена
56 541 грн без НДС
Минимальный шаг аукциона
565 грн без НДС
Тип аукциона
Английский
Выставляется на аукцион
Повторно
Аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319)
Киевская область
Аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) Продаж майна підприємств-банкрутів (Аукціон без можливості зниження початкової ціни) Інформація про арбітражного керуючого Арбітражний керуючий Арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович Код в ЄДРПОУ / ІПН 2898315636 Адреса 03118, Україна, Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 150, прим. 44 Інформація про аукціон 1. Аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) без можливості зниження початкової ціни. 2. Склад майна: право вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685; місцезнаходження: вул. Кооперативна, буд. 20, м. Житомир, 10001) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) на загальну суму 70 676, 78 грн., які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», відкритому в Акціонерному товаристві «ВТБ Банк», визнане Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» на підставі статті 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та віднесене до 7 (сьомої) черги погашення. Майно не є предметом обтяження. Згідно виписки по особовому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» в Акціонерному товаристві «ВТБ БАНК» станом на 11.12.2018 залишок коштів становив 141 353, 57 грн. З огляду на введення 18.12.2018 (на підставі рішення Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» № 849-рш від 18.12.2018 та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про початок процедури ліквідації Акціонерного товариства «ВТБ Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку» № 3392 від 18.12.2018) процедури ліквідації Акціонерного товариства «ВТБ Банк» строком на два роки, 11.01.2019 ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» подано до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» заяву № 02-16/591 від 11.01.2019 про включення вимог кредитора в розмірі 141 353, 57 грн. до реєстру акцептованих вимог та задоволення вимог кредитора. Листом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» № 3854/1-2 від 01.07.2019 повідомлено про визнання заборгованості Акціонерного товариства «ВТБ Банк» перед Товариством з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» та віднесення до 7 черги погашення. В межах процедури ліквідації Акціонерного товариства «ВТБ Банк» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» здійснено часткове задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів Акціонерного товариства «ВТБ Банк», виплати здійснено в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів банку. Так, на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» від Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (Ліквідація) надійшло: 13.01.2021 – 28 270, 72 грн. з призначенням платежу «Часткове задоволення вимог кредиторів, 7 черга, згідно РД № 1938 від 10.11.2020. ТОВ ТД «ПродСоюз», 32805685»; 28.09.2021 – 42 406, 07 грн. з призначенням платежу «Часткове задоволення вимог кредиторів, 7 черга, згідно РД № 961 від 20.09.2021. ТОВ ТД «ПродСоюз», 32805685». Як наслідок, залишок дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» станом на час проведення аукціону становить 70 676, 78 грн., без ПДВ. 3. Умови продажу майна банкрута визначені згідно протоколу засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» від 29.10.2021. 4. Справа № 4/40-б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», перебуває в провадженні Господарського суду Житомирської області. 5. Продавець майна – Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685; місцезнаходження: вул. Кооперативна, буд. 20, м. Житомир, 10001) в особі ліквідатора Банкрута Кіцула Сергія Богдановича. 6. Замовник аукціону – ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1296, видане 08.07.2013; РНОКПП 2898315636; засоби зв’язку: контактний номер телефону: +38 (067) 295-08-03, e-mail: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу: 03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 150, прим. 44) в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год.). 7. Початкова ціна (вартість): 70 676 (сімдесят тисяч шістсот сімдесят шість) грн. 78 коп. Розмір гарантійного внеску (10 %): 7 067 (сім тисяч шістдесят сім) грн. 68 коп. Крок аукціону (1 %): 706 (сімсот шість) грн. 77 коп. Без ПДВ. 8. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни (вартості). 9. Реквізити рахунку для перерахування коштів за придбаний лот: рахунок № UA493390720000026003002593002, відкритий в Акціонерному товаристві «РВС БАНК», м. Київ (код банку 339072); отримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», код ЄДРПОУ 32805685. 10. Відповідно до п. 38 Розділу IV Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019, оператор вираховує винагороду у розмірі, встановленому п. 39 цього Порядку, з гарантійного внеску, внесеного переможцем аукціону, після оприлюднення у системі відомостей про результати аукціону. Так, відповідно до п. 39 Розділу IV зазначеного Порядку розмір винагороди оператора становить: у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 2 відсотки ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 3 відсотки ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4 відсотки ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4,5 відсотка ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 5 відсотків ціни продажу. Відповідно до п. 40 Розділу IV зазначеного Порядку, якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону. Відповідно до ч. 1 статті 85 Кодексу України з процедур банкрутства покупець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням різниці між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора авторизованого електронного майданчика) на ліквідаційний рахунок боржника протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону. 11. Порядок оформлення участі в аукціоні визначається відповідно до розділу VI Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019. 12. Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону визначаються відповідно до розділу VIII Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019. 13. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної – відсутня. 14. Доступ до відомостей про майно, що підлягає продажу, а також можливість ознайомлення з майном (документами, необхідними для визначення змісту права) здійснюється шляхом звернення до замовника аукціону – ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича (засоби зв'язку: контактний номер телефону: +38 (067) 295-08-03, e-mail: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу: 03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 150, прим. 44) в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. 15. Додаткову інформацію про проведення аукціону також можна отримати звернувшись до ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича (засоби зв'язку: контактний номер телефону: +38 (067) 295-08-03, e-mail: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу: 03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 150, прим. 44) в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год.
Номер лоту
UA-PS-2021-11-17-000035-3
Кредити Юридичних осіб беззаставні 07110000-3
Архив
Конечный срок подачи
01.12.2021 20:00:00
Начальная цена
70 677 грн без НДС
Минимальный шаг аукциона
707 грн без НДС
Тип аукциона
Английский
Выставляется на аукцион
Впервые
Нерухоме майно - громадський будинок Торговий центр, що розташований за адресою: Київська обл., Броварський р-н. (згідно документів на нерухоме майно - Згурівський р-н.), смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4
23
Киевская область
Погашення боргів боржника
Номер лоту
UA-PS-2021-09-29-000030-2
Приложения (17)
Торгово-розважальний комплекс, супермаркет, гіпермаркет тощо 04221000-3
Архив
Конечный срок подачи
10.10.2021 20:00:00
Начальная цена
1 704 250 грн без НДС
Минимальный шаг аукциона
17 043 грн без НДС
Тип аукциона
Английский
Выставляется на аукцион
Повторно
Продаж нежитлового приміщення (громадського будинку торгового центру за адресою: Київська обл., смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4) у справі № Б8/118-11 про неплатоспроможність ФОП Шевченка Віталія Васильовича (рнокпп 2926011854)
19
Киевская область
1. Аукціон з продажу майна (аукціон без можливості зниження початкової ціни (перший аукціон) неплатоспроможної фізичної особи-підприємця Шевченка Віталія Васильовича (рнокпп 2926011854, місцезнаходження (місце проживання) Боржника: пров. Садовий, буд. 6, смт. Згурівка, Київська обл., 07600). 2. Справа № Б8/118-11 про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Шевченка Віталія Васильовича (рнокпп 2926011854), перебуває в провадженні Господарського суду Київської області. 3. Продавець майна – фізична особа-підприємець Шевченко Віталій Васильович (рнокпп 2926011854, місцезнаходження (місце проживання) Боржника: пров. Садовий, буд. 6, смт. Згурівка, Київська обл., 07600) в особі керуючого реалізацією майна Банкрута арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича. 4. Замовник аукціону - керуючий реалізацією майна фізичної особи-підприємця Шевченка Віталія Васильовича (рнокпп 2926011854) арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1296, видане 08.07.2013; рнокпп 2898315636, контактний телефон: +38 (067) 295-08-03, електронна адреса: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу арбітражного керуючого: пр-т. Лобановського, буд. 150, прим. 44, м. Київ, 03118). 5. Склад майна: Нерухоме майно - громадський будинок Торговий центр, що розташований за адресою: Київська обл., Броварський р-н. (згідно документів на нерухоме майно - Згурівський р-н.), смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4, загальна площа Торгового центру – 681,6 кв.м.: - перший поверх та підвал, рік побудови 1977; 1-й поверх: фундамент - залізобетон, стіни - цегла, покрівля - металочерепиця, перекриття - залізобетон, підлога - бетон, плитка, лінолеум, наявні - електрика, водопровід, каналізація, опалення водяне, відсутнє - газопостачання; підвал: фундамент - коп. котлован, стіни - залізобетон, перекриття - залізобетон, підлога - земля, наявні - електрика, опалення водяне, відсутні - водопровід, каналізація, газопостачання; - другий поверх, ганок 1, 2, 3, рік побудови 2007; 2-й поверх: стіни – цегла, покрівля – металочерепиця, перекриття – дерево, підлога – дощата, лінолеум, наявні – електрика, опалення водяне, відсутні - водопровід, каналізація, газопостачання; ганок 1 – бетонний, на 1 сходинку; ганок 2 – бетонний, на 5 сходинок; ганок 3 – бетонний, на 5 сходинок. Приміщення 1-го поверху: підвал – 24,8 кв.м., тамбур – 24,6 кв.м., комора – 2,5 кв.м., торговий зал – 113,1 кв.м., салон красоти – 22,3 кв.м., торговий зал – 124,9 кв.м. Приміщення 2-го поверху: склад – 46,0 кв.м., убиральня – 5,1 кв.м., коридор – 8,9 кв.м., торговий зал – 187,6 кв.м., торговий зал – 121,8 кв.м. Призначення нежитлового приміщення - торговий центр. Інформація про склад даного нерухомого майна містить також відомості про допоміжні, підсобні приміщення та споруди. План даного нежитлового приміщення відображений в Технічному паспорті на громадський будинок Торговий центр, що прикріплений до даної публікації. Інформація щодо наявності/відсутності дефектів даного нерухомого майна - відсутня. 6. Нерухоме майно знаходиться на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0921 га, кадастровий номер 3221955100:02:006:0064. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Вид використання земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 7. Замовник аукціону не володіє інформацією щодо орендарів нерухомого майна та використання нежитлового приміщення третіми особами. Арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович з 21.07.2014 будь-який договорів оренди Нерухомого майна - громадського будинку Торговий центр, що розташований за адресою: Київська обл., Броварський р-н. (згідно документів на нерухоме майно - Згурівський р-н.), смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4, - не укладав. 8. Відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб: 8.1. Нерухоме майно перебуває у заставі ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (правонаступник АТ «Дельта Банк», яке було правонаступником ТОВ «Український промисловий банк»), відповідно до іпотечного договору № 150/Zквіп-08 від 04.07.2008, яким забезпечено кредитний договір № 150/КВ-08 на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 04.07.2008. Нерухоме майно було придбано Фізичною особою-підприємцем Шевченко Віталієм Васильовичем під час перебування у шлюбі з Шевченко Ольгою Іванівною. Шевченко Ольгою Іванівною було надано згоду на передачу в іпотеку нерухомого майна в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по іпотечному договору. 8.2. Щодо нерухомого майна наявні спори, які стосуються поділу даного нерухомого майна у зв'язку із його набуттям за час шлюбу: - рішення Згурівського районного суду Київської області від 20.11.2013 у справі №2-59/12 (міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/36138136). - ухвала Господарського суду Київської області від 17.01.2012 у справі №Б8/118-11 (залишена без змін апеляційною та касаційною інстанцією, а також за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/21274772, постанова Вищого господарського суду від 26.06.2012 у справі №Б8/118-11, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/24976469, ухвала Вищого господарського суду від 24.12.2014 у справі №Б8/118-11, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/42012253). - рішення Яготинського районного суду Київської області від 14.02.2017 у справі №382/1358/16, скасоване рішенням Апеляційного суду Київської області від 20.09.2017 (рішення міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/69047805). 8.3. Відповідно до ухвал Господарського суду Київської області від 16.05.2017 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/66599515) та від 31.07.2018 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/75744733) у справі № Б8/118-11 - скасовано арешти, накладені на нерухоме майно ФОП Шевченка В.В. 8.4. Відомості про інші встановлені обмеження щодо нерухомого майна Банкрута - відсутні. 9. Ознайомлення з майном можливе за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4 (за попереднім узгодженням із замовником аукціону арбітражним керуючим Кіцулом Сергієм Богдановичем за телефоном: +38 (067) 295-08-03). 10. Для отримання додаткової інформації про проведення аукціону необхідно звертатись до замовника аукціону - арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича (контактний телефон: +38 (067) 295-08-03, електронна адреса: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу арбітражного керуючого: пр-т. Лобановського, 150, прим. 44, м. Київ, 03118) в робочі дні з 9.00 до 18.00. год. 11. Порядок оформлення участі у аукціоні визначається відповідно до розділу VI Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою КМУ від 02.10.2019 № 865. 12. Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону визначається відповідно до розділу VIII Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність). 13. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни (вартості) майна. 14. Відповідно до п. 38 Розділу IV Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), оператор вираховує винагороду у розмірі, встановленому п. 39 цього Порядку, з гарантійного внеску, внесеного переможцем аукціону, після оприлюднення у системі відомостей про результати аукціону. Відповідно до п. 39 Розділу IV Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), розмір винагороди оператора становить: - у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 2 відсотки ціни продажу; - у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 3 відсотки ціни продажу; - у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4 відсотки ціни продажу; - у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4,5 відсотка ціни продажу; - у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 5 відсотків ціни продажу. Відповідно до п. 40 Розділу IV Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону. Відповідно до ч. 1 ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства, покупець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням різниці між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора авторизованого електронного майданчика) на рахунок боржника протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону. Відповідно до ч. 2 ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі якщо покупцем є кредитор, вимоги якого забезпечені проданим майном, він зобов’язаний сплатити позитивну різницю між сумою, визначеною відповідно до частини першої цієї статті, та розміром вимог забезпеченого кредитора. Забезпечений кредитор зобов’язаний також оплатити витрати, пов’язані з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, та сплатити винагороду арбітражного керуючого за продаж майна, передбачену цим Кодексом. 15. ТОВ «Оціночний Стандарт» було здійснено оцінку (визначено ринкову вартість) нерухомого майна банкрута ФОП Шевченка Віталія Васильовича, а саме: Громадський будинок торговий центр, що розташований за адресою: Київська обл., смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4. Ринкова вартість нерухомого майна, а саме: торгового центру загальною площею 681,6 кв.м., розташованого за адресою: Київська обл., смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. №4, відповідно до висновку про вартість об’єкту, станом на 21.04.2021 становила: 2 130 307 грн. (два мільйони сто тридцять тисяч триста сім гривень) 00 коп. без ПДВ. 16. ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надано згоду на проведення першого аукціону з продажу майна Боржника, яке є предметом забезпечення, за початковою ціною 2 130 307 грн. (два мільйони сто тридцять тисяч триста сім гривень) 00 коп. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни; крок аукціону 1% від початкової ціни. 17. Початкова ціна - 2 130 307 грн. 00 коп., Розмір гарантійного внеску - 213 030 грн. 70 коп., Мін. крок торгів – 21 303 грн. 07 коп. (1%). Без ПДВ. 18. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної - відсутня. 19. Аукціон з продажу майна (аукціон без можливості зниження початкової ціни (перший аукціон) неплатоспроможної фізичної особи-підприємця Шевченка Віталія Васильовича (рнокпп 2926011854, місцезнаходження (місце проживання) Боржника: пров. Садовий, буд. 6, смт. Згурівка, Київська обл., 07600) № UA-PS-2021-07-07-000051-1 від 27.07.2021 визнаний таким, що не відбувся, у зв'язку із ненадходженням у строки, визначені ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства, від Переможця аукціону (Покупця) належної до сплати суми (не внесено належної до сплати суми). Посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-07-000051-1.
Номер лоту
UA-PS-2021-08-27-000050-1
Приложения (17)
Торгово-розважальний комплекс, супермаркет, гіпермаркет тощо 04221000-3
Архив
Конечный срок подачи
15.09.2021 20:00:00
Начальная цена
2 130 310 грн без НДС
Минимальный шаг аукциона
21 303 грн без НДС
Тип аукциона
Английский
Выставляется на аукцион
Впервые
Продаж нежитлового приміщення (громадського будинку торгового центру за адресою: Київська обл., смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4) у справі № Б8/118-11 про неплатоспроможність ФОП Шевченка Віталія Васильовича (рнокпп 2926011854)
19
Киевская область
1. Аукціон з продажу майна (аукціон без можливості зниження початкової ціни (перший аукціон) неплатоспроможної фізичної особи-підприємця Шевченка Віталія Васильовича (рнокпп 2926011854, місцезнаходження (місце проживання) Боржника: пров. Садовий, буд. 6, смт. Згурівка, Київська обл., 07600). 2. Справа № Б8/118-11 про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Шевченка Віталія Васильовича (рнокпп 2926011854), перебуває в провадженні Господарського суду Київської області. 3. Продавець майна – фізична особа-підприємець Шевченко Віталій Васильович (рнокпп 2926011854, місцезнаходження (місце проживання) Боржника: пров. Садовий, буд. 6, смт. Згурівка, Київська обл., 07600) в особі керуючого реалізацією майна Банкрута арбітражного керуючого Кіцула Сергій Богдановича. 4. Замовник аукціону - керуючий реалізацією майна фізичної особи-підприємця Шевченка Віталія Васильовича (рнокпп 2926011854) арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1296, видане 08.07.2013; рнокпп 2898315636, контактний телефон: +38 (067) 295-08-03, електронна адреса: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу арбітражного керуючого: пр-т. Лобановського, буд. 150, прим. 44, м. Київ, 03118). 5. Склад майна: Нерухоме майно - громадський будинок Торговий центр, що розташований за адресою: Київська обл., Броварський р-н. (згідно документів на нерухоме майно - Згурівський р-н.), смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4, загальна площа Торгового центру – 681,6 кв.м.: - перший поверх та підвал, рік побудови 1977; 1-й поверх: фундамент - залізобетон, стіни - цегла, покрівля - металочерепиця, перекриття - залізобетон, підлога - бетон, плитка, лінолеум, наявні - електрика, водопровід, каналізація, опалення водяне, відсутнє - газопостачання; підвал: фундамент - коп. котлован, стіни - залізобетон, перекриття - залізобетон, підлога - земля, наявні - електрика, опалення водяне, відсутні - водопровід, каналізація, газопостачання; - другий поверх, ганок 1, 2, 3, рік побудови 2007; 2-й поверх: стіни – цегла, покрівля – металочерепиця, перекриття – дерево, підлога – дощата, лінолеум, наявні – електрика, опалення водяне, відсутні - водопровід, каналізація, газопостачання; ганок 1 – бетонний, на 1 сходинку; ганок 2 – бетонний, на 5 сходинок; ганок 3 – бетонний, на 5 сходинок. Приміщення 1-го поверху: підвал – 24,8 кв.м., тамбур – 24,6 кв.м., комора – 2,5 кв.м., торговий зал – 113,1 кв.м., салон красоти – 22,3 кв.м., торговий зал – 124,9 кв.м. Приміщення 2-го поверху: склад – 46,0 кв.м., убиральня – 5,1 кв.м., коридор – 8,9 кв.м., торговий зал – 187,6 кв.м., торговий зал – 121,8 кв.м. Призначення нежитлового приміщення - торговий центр. Інформація про склад даного нерухомого майна містить також відомості про допоміжні, підсобні приміщення та споруди. План даного нежитлового приміщення відображений в Технічному паспорті на громадський будинок Торговий центр, що прикріплений до даної публікації. Інформація щодо наявності/відсутності дефектів даного нерухомого майна - відсутня. 6. Нерухоме майно знаходиться на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0921 га, кадастровий номер 3221955100:02:006:0064. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Вид використання земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 7. Інформація про орендарів нежитлового приміщення у замовника аукціону відсутня. 8. Нерухоме майно перебуває у заставі ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (правонаступник АТ «Дельта Банк», яке було правонаступником ТОВ «Український промисловий банк»), відповідно до іпотечного договору № 150/Zквіп-08 від 04.07.2008, яким забезпечено кредитний договір № 150/КВ-08 на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 04.07.2008. Відповідно до ухвал Господарського суду Київської області від 16.05.2017 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/66599515) та від 31.07.2018 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/75744733) у справі № Б8/118-11 - скасовано арешти, накладені на нерухоме майно ФОП Шевченка В.В. Відомості про інші встановленні обмеження щодо нерухомого майна Банкрута - відсутні. 9. Ознайомлення з майном можливе за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4 (за попереднім узгодженням із замовником аукціону арбітражним керуючим Кіцулом Сергієм Богдановичем за телефоном: +38 (067) 295-08-03). 10. Для отримання додаткової інформації про проведення аукціону необхідно звертатись до замовника аукціону - арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича (контактний телефон: +38 (067) 295-08-03, електронна адреса: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу арбітражного керуючого: пр-т. Лобановського, 150, прим. 44, м. Київ, 03118) в робочі дні з 9.00 до 18.00. год. 11. Порядок оформлення участі у аукціоні визначається відповідно до розділу VI Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою КМУ від 02.10.2019 № 865. 12. Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону визначається відповідно до розділу VIII Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність). 13. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни (вартості) майна. 14. Відповідно до п. 38 Розділу IV Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), оператор вираховує винагороду у розмірі, встановленому п. 39 цього Порядку, з гарантійного внеску, внесеного переможцем аукціону, після оприлюднення у системі відомостей про результати аукціону. Відповідно до п. 39 Розділу IV Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), розмір винагороди оператора становить: - у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 2 відсотки ціни продажу; - у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 3 відсотки ціни продажу; - у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4 відсотки ціни продажу; - у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4,5 відсотка ціни продажу; - у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 5 відсотків ціни продажу. Відповідно до п. 40 Розділу IV Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону. Відповідно до ч. 1 ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства, покупець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням різниці між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора авторизованого електронного майданчика) на рахунок боржника протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону. Відповідно до ч. 2 ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі якщо покупцем є кредитор, вимоги якого забезпечені проданим майном, він зобов’язаний сплатити позитивну різницю між сумою, визначеною відповідно до частини першої цієї статті, та розміром вимог забезпеченого кредитора. Забезпечений кредитор зобов’язаний також оплатити витрати, пов’язані з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, та сплатити винагороду арбітражного керуючого за продаж майна, передбачену цим Кодексом. 15. ТОВ «Оціночний Стандарт» було здійснено оцінку (визначено ринкову вартість) нерухомого майна банкрута ФОП Шевченка Віталія Васильовича, а саме: Громадський будинок торговий центр, що розташований за адресою: Київська обл., смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. 4. Ринкова вартість нерухомого майна, а саме: торгового центру загальною площею 681,6 кв.м., розташованого за адресою: Київська обл., смт. Згурівка, вул. Центральна (Ватутіна), буд. №4, відповідно до висновку про вартість об’єкту, станом на 21.04.2021 становила: 2 130 307 грн. (два мільйони сто тридцять тисяч триста сім гривень) 00 коп. без ПДВ. 16. ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надано згоду на проведення першого аукціону з продажу майна Боржника, яке є предметом забезпечення, за початковою ціною 2 130 307 грн. (два мільйони сто тридцять тисяч триста сім гривень) 00 коп. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни; крок аукціону 1% від початкової ціни. 17. Початкова ціна - 2 130 307 грн. 00 коп., Розмір гарантійного внеску - 213 030 грн. 70 коп., Мін. крок торгів – 21 303 грн. 07 коп. (1%). Без ПДВ. 18. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної - відсутня.
Номер лоту
UA-PS-2021-07-07-000051-1
Приложения (12)
Торгово-розважальний комплекс, супермаркет, гіпермаркет тощо 04221000-3
Архив
Конечный срок подачи
26.07.2021 20:00:00
Дата начала аукциона
27.07.2021 12:08:08
Начальная цена
2 130 310 грн без НДС
Минимальный шаг аукциона
21 303 грн без НДС
Тип аукциона
Английский
Выставляется на аукцион
Впервые
Нерухомість за власником