Имущество банкротов - АУ Кицул Сергей Богданович

Перший повторний аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319)
Киевская область
Повторний (перший повторний) аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) Продаж майна підприємств-банкрутів (Аукціон без можливості зниження початкової ціни) Інформація про арбітражного керуючого Арбітражний керуючий Арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович Код в ЄДРПОУ / ІПН 2898315636 Адреса 03118, Україна, Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 150, прим. 44 Інформація про аукціон 1. Повторний (перший повторний) аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) без можливості зниження початкової ціни. 2. Склад майна: право вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685; місцезнаходження: вул. Кооперативна, буд. 20, м. Житомир, 10001) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) на загальну суму 70 676, 78 грн., які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», відкритому в Акціонерному товаристві «ВТБ Банк», визнане Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» на підставі статті 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та віднесене до 7 (сьомої) черги погашення. Майно не є предметом обтяження. Згідно виписки по особовому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» в Акціонерному товаристві «ВТБ БАНК» станом на 11.12.2018 залишок коштів становив 141 353, 57 грн. З огляду на введення 18.12.2018 (на підставі рішення Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» № 849-рш від 18.12.2018 та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про початок процедури ліквідації Акціонерного товариства «ВТБ Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку» № 3392 від 18.12.2018) процедури ліквідації Акціонерного товариства «ВТБ Банк» строком на два роки, 11.01.2019 ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» подано до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» заяву № 02-16/591 від 11.01.2019 про включення вимог кредитора в розмірі 141 353, 57 грн. до реєстру акцептованих вимог та задоволення вимог кредитора. Листом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» № 3854/1-2 від 01.07.2019 повідомлено про визнання заборгованості Акціонерного товариства «ВТБ Банк» перед Товариством з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» та віднесення до 7 черги погашення. В межах процедури ліквідації Акціонерного товариства «ВТБ Банк» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» здійснено часткове задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів Акціонерного товариства «ВТБ Банк», виплати здійснено в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів банку. Так, на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» від Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (Ліквідація) надійшло: 13.01.2021 – 28 270, 72 грн. з призначенням платежу «Часткове задоволення вимог кредиторів, 7 черга, згідно РД № 1938 від 10.11.2020. ТОВ ТД «ПродСоюз», 32805685»; 28.09.2021 – 42 406, 07 грн. з призначенням платежу «Часткове задоволення вимог кредиторів, 7 черга, згідно РД № 961 від 20.09.2021. ТОВ ТД «ПродСоюз», 32805685». Як наслідок, залишок дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» станом на час проведення аукціону становить 70 676, 78 грн., без ПДВ. 3. Умови продажу майна банкрута визначені згідно протоколу засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» від 29.10.2021. 4. Справа № 4/40-б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», перебуває в провадженні Господарського суду Житомирської області. 5. Продавець майна – Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685; місцезнаходження: вул. Кооперативна, буд. 20, м. Житомир, 10001) в особі ліквідатора Банкрута Кіцула Сергія Богдановича. 6. Замовник аукціону – ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1296, видане 08.07.2013; РНОКПП 2898315636; засоби зв’язку: контактний номер телефону: +38 (067) 295-08-03, e-mail: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу: 03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 150, прим. 44) в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год.). 7. Початкова ціна (вартість): 56 541 (п’ятдесят шість тисяч п’ятсот сорок одна) грн. 42 коп. Розмір гарантійного внеску (10 %): 5 654 (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят чотири) грн. 14 коп. Крок аукціону (1 %): 565 (п’ятсот шістдесят п’ять) грн. 41 коп. Без ПДВ. 8. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни (вартості). 9. Реквізити рахунку для перерахування коштів за придбаний лот: рахунок № UA493390720000026003002593002, відкритий в Акціонерному товаристві «РВС БАНК», м. Київ (код банку 339072); отримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», код ЄДРПОУ 32805685. 10. Відповідно до п. 38 Розділу IV Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019, оператор вираховує винагороду у розмірі, встановленому п. 39 цього Порядку, з гарантійного внеску, внесеного переможцем аукціону, після оприлюднення у системі відомостей про результати аукціону. Так, відповідно до п. 39 Розділу IV зазначеного Порядку розмір винагороди оператора становить: у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 2 відсотки ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 3 відсотки ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4 відсотки ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4,5 відсотка ціни продажу; у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 5 відсотків ціни продажу. Відповідно до п. 40 Розділу IV зазначеного Порядку, якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону. Відповідно до ч. 1 статті 85 Кодексу України з процедур банкрутства покупець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням різниці між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора авторизованого електронного майданчика) на ліквідаційний рахунок боржника протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону. 11. Порядок оформлення участі в аукціоні визначається відповідно до розділу VI Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019. 12. Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону визначаються відповідно до розділу VIII Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019. 13. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної – відсутня. 14. Доступ до відомостей про майно, що підлягає продажу, а також можливість ознайомлення з майном (документами, необхідними для визначення змісту права) здійснюється шляхом звернення до замовника аукціону – ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича (засоби зв'язку: контактний номер телефону: +38 (067) 295-08-03, e-mail: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу: 03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 150, прим. 44) в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. 15. Додаткову інформацію про проведення аукціону також можна отримати звернувшись до ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз», арбітражного керуючого Кіцула Сергія Богдановича (засоби зв'язку: контактний номер телефону: +38 (067) 295-08-03, e-mail: skitsuloffice@gmail.com, поштова адреса та адреса місцезнаходження офісу: 03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 150, прим. 44) в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. 16. Повторний (перший повторний) аукціон з продажу права вимоги дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «ПродСоюз» (код ЄДРПОУ 32805685) до Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) проводиться у зв’язку з визнанням попереднього аукціону таким, що не відбувся; адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення попереднього аукціону – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-11-17-000035-3.
Номер лоту
UA-PS-2021-12-16-000076-3
Кредити Юридичних осіб беззаставні 07110000-3
Архив
Конечный срок подачи
27.12.2021 20:00:00
Начальная цена
56 541 грн без НДС
Минимальный шаг аукциона
565 грн без НДС
Тип аукциона
Английский
Выставляется на аукцион
Повторно
1
Нерухомість за власником